Czas na następcę MojeMafie.
STWÓRZ MOJĄ GRĘ!
 
 

Login właściciela gry

Forget? Zaloguj się
MojaMafia.pl
54.777
372.069
3
 
 
MojeMafie.cz
27.993
281.431
14
MijnMaffia.nl
202.279
1.130.604
11
MeineMafia.de
75.054
401.622
8
MafiaCreator.com
74.850
243.259
0
MafyaKur.com
50.492
318.050
0
MinMaffia.se
15.064
60.912
0
MoyaMafia.ru
2.856
5.313
0
MafiaCreator.ro
23.393
246.867
0
MinMafia.no
6.707
30.395
0
MaMafia.fr
57.934
411.528
0
MiMafia.com
12.758
37.483
0
 

UWAGA: Od 30 wrze?nia 2023 r. strona zostanie wy??czona. Dzi?kujemy za wszystko!

COS NOWEGO!!

demon305418 - 07 | 14:01 


Nieproszeni
48 członków
Uwaga, brakuje ci użytkowników? Teraz płacisz tylko

23MC = 10 nowych, zarejestrowanych użytkowników

40MC = 20 nowych zarejestrowanych użytkowników

2 wejść = 1MC
20 wejść = 10MC
200 wejść = 100MC

Ja sprzedaję 200 wejść za jedyne 10MC!!!

200 wejść = 10MC

Będą to nie tylko wejścia ale i obejrzenia strony:

Plusy?
- większy dochód z reklam
- większa liczba użytkowników
- większa wartość strony
- większa satysfakcja