Czas na następcę MojeMafie.
STWÓRZ MOJĄ GRĘ!
 
 

Login właściciela gry

Forget? Zaloguj się
MojaMafia.pl
54.530
368.295
5
 
 
MijnMaffia.nl
201.872
1.128.548
35
MeineMafia.de
74.816
400.598
9
MaMafia.fr
57.821
410.815
6
MojeMafie.cz
27.893
279.872
4
MafiaCreator.ro
23.257
246.535
1
MafiaCreator.com
73.418
240.727
0
MafyaKur.com
50.305
316.782
0
MinMaffia.se
15.064
60.912
0
MoyaMafia.ru
2.788
5.233
0
MinMafia.no
6.707
30.395
0
MiMafia.com
12.694
37.136
0
 

Brak Polskich Znaków

Zikko19 - 01 | 20:27 


MafiaGun
585 członków
Patrzałem i chyba nie jest to jeszcze zgłoszone. W Zaproszenia MSN w przykładzie nie ma Polskich Znaków. Oto tekst:

Temat: Zikko zaprasza Ciê do gry MafiaGun
Drogi,

U¿ytkownik Zikko (XXX@xx.xx) zaprasza Ciê do zagrania w grê MafiaGun.

MafiaGun to wspania³a gra, w której panuje wyj¹tkowa atmosfera.
Masz szansê podbiæ przestêpczy pó³�wiatek! is a wonderful game with a great atmosphere,

Podbijaj ogromne terytoria i rz¹d� nimi wraz ze swoj¹rodzin¹, doprowadzaj kasyna do bankructwa lub pope³niaj zorganizowane przestêpstwa.
Masz nieograniczone mo¿liwo�ci.


Mo¿esz u¿yæ poni¿szego linku, aby wypróbowaæ grê.You can use the link provided below to register and give it a try.
http://www.mojamafia.pl/MafiaGun/register/Zikko


¯yczymy Ci przyjemnej gry!

Pozdrawiamy,

Za³oga gry MafiaGun
{gamelink}
 

Juras19 - 01 | 20:58 


Jerzy
249 członków
Tak, programista ma zgłoszoną tą usterkę, czekam na naprawę